Procés de participació de canvi climàtic

El Govern de les Illes Balears en la recerca constant de la millora de la qualitat mediambiental de les nostres illes ha posat en marxa un procés de participació pública per tal d’impulsar una Llei de Canvi Climàtic, conjunta amb el Pla de Mitigació de Gasos d’Efecte Hivernacle i el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic, amb l’objectiu d’aconseguir, en els pròxims anys, un escenari d’emissions zero.

És el moment de dir-hi la teva! Tots junts avançam cap a la sostenibilitat de les nostres Illes!!

Formes de participar

- Reunions bilaterals amb l’equip coordinador

- Participació a tallers ciutadans (obert a tot el públic)

- Debat i exposició en un conjunt de taules sectorials

- Envio de propostes i comentaris mitjançant formularis online

Per organitzar una reunió o rebre més informació, podeu contactar amb: info@energia.caib.es

Enquestes

L’objectiu és que aquest procés compti amb la participació del major nombre de persones i sectors possibles. S’han habilitat enquestes online per als següents sectors:

Informació General