Això era i no era… una Llei de Canvi Climàtic

13735533_265835433796523_2606715873577446663_o
Invitació a la Jornada de Participació Llei Canvi Climàtic
julio 20, 2016
12
El canvi climàtic a Balears
septiembre 26, 2016
3

Això era i no era… una Llei de Canvi Climàtic

Tal i com ens indica el títol d’aquesta entrada, donam pas a un nou espai social, generat amb l’objectiu de crear un lloc de difusió i participació ciutadana, on sorgeixin idees i propostes que es puguin tenir en compte de cara a l’elaboració d’una llei de Canvi Climàtic per a les Illes Balears.

Volem recollir les sensibilitats de la ciutadania i dels principals actors de les Illes, a través d’un diàleg continu i bidireccional, que permeti desenvolupar una llei que assoleixi els seus objectius, millorant la qualitat i l’abast de la normativa.

Per això, és hora de manifestar-se i contribuir en la redacció d’una estratègia  sostenible, climàtica i ambientalment!

Les primeres publicacions del blog, consistiran en un recull dels principals punts exposats pels conferenciants, durant la jornada de presentació de dimarts 26 de juliol, amb l’objectiu d’informar a les persones que no van poder assistir, quins són els principis pels quals es vol portar a terme aquesta nova llei.

Aquest nou trajecte, l’iniciarem amb  la primera part de la intervenció del Director General d’Energia i Canvi Climàtic, el Sr. Joan Groizard Payeras.

“Presentació del Pla de Participació per l’Elaboració d’una Llei de Canvi Climàtic”

El punt de partida d’aquesta normativa esdevé d’un problema que a cada instant que passa es va fent més fort, el Canvi Climàtic.

1

Fig. 1 Escalfament global

 

Molts són els índexs i variables que ens ho assenyalen, ja sigui els canvis en els règims de precipitació o el més que notable augment global de la temperatura. Tant n’és així, que els darrers 14 mesos han estat els més calents de la història coneguda.

El debat científic ha superat el sí/no i avui dia, ja passa  a avaluar les conseqüències més localitzades o regionalitzades, per això creiem que es el moment d’avançar cap a l’elaboració d’una normativa que redireccioni el camí de les Balears en la lluita enfront del canvi climàtic (el 97’1 % de les publicacions científiques dels darrers 20 anys, indiquen que l’acció de l’home es un dels principals acceleradors del canvi climàtic, i totes les agències científiques nacionals del món així ho reconeixen).

Com bé sabem, el desembre de 2015 s’aprovà l’Acord de París, al qual la comunitat internacional es compromet de forma col·lectiva a limitar l’escalfament global a 2ºC ( i fer tot el possibles per no superar els 1’5ºC). Tot i que l’acord és global (UE), la realitat territorial i les emissions són locals, i per tant cada territori n’ha de donar resposta.

Complir l’Acord de París suposa una ràpida reducció dels gasos d’efecte hivernacle, especialment als països i regions desenvolupades com la nostra, el que ens força a establir un projecte enfocat a aconseguir emissions zero al 2050.

Si bé el Canvi Climàtic és un aspecte de preocupació global, també és cert que no reporta les mateixes conseqüències a tots els indrets del planeta. Debut a les propietats geogràfiques que caracteritzen la Mediterrània, experimentarem un escalfament més pronunciat, el que junt a amb la nostra condició insular ens fa un territori molt vulnerable.

Per aquest motiu, des del Govern es creu necessari impulsar un model més sostenible on es redueixin els valors de CO2 atmosfèric.

2

Fig. 2 Emissions GEH a les illes des de 1990

Anteriorment, ja s’implementaren estratègies com el El Pla d’Acció de Mitigació del Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013-2020  (Reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.)”, però des de l’administració es creu que guarden una sèrie de mancances que amb aquest nou procés legislatiu i amb la col·laboració de tots els agents i ciutadans de les Balears, hem d’anar superant. El sistema incloïa:

 • Preveia una reducció del 20% per 2020 (comparat amb 2005)
 • Es basava en un nou enllaç Península-Balears
 • No entra a modificar el mix energètic (el carbó segueix com a Font principal, les renovables oscil·len entre el 4-10% de la demanda, segons el règim retributiu)
 • No es plateja un canvi d’us del cotxe
 • Es tractava més d’un inventari de mesures previstes o en curs
 • Caràcter informatiu (Aprovat per la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic)

 

LA NOVA ESTRATÈGIA LEGISLATIVA – Llei de Canvi Climàtic

La surgència de la nova Llei de Canvi Climàtic vol corregir totes aquestes incongruències a través de:

Objectiu principal: iniciar la planificació per avançar a l’escenari emissions zero al 2050

3

Fig. 3 Emissions Zero al 2050 – que es pot aconseguir a diferents ritmes i amb diferents tipus de mesures

Objectius específics:

 • Marcar objectius vinculants de descarbonització calendaritzats, ambiciosos i factibles: els “pressuposts de carboni”
 • Transversalitzar la perspectiva climàtica en tota l’acció de govern i identificar-hi incoherències
 • Retornar el canvi climàtic a l’agenda política i social i assegurar una continuïtat d’actuació (No volem una llei purament simbòlica que s’esborri un cop acabi la legislatura)
 • Establir un debat tècnic i social sobre la intensitat, ritme i implementació de les reduccions i el repartiment de l’esforç
 • Potenciar el concepte de la petjada de carboni com a eina en mitigació i informació
 • Adaptar els sectors estratègics de les illes per als canvis ja en marxa.

 

Vet aquí s’acaba la primera part de la intervenció del Sr. Joan Groizard, i a través d’aquest medi ens agradaria comptar amb la vostra opinió! Que en pensau? Que hi trobeu a faltar? Pensau que els objectius són desproporcionats, o més bé massa previnguts? És hora de dir-hi la teva! #EmissionsZero #CanviClimàticIB

4 Comments

 1. Antonio Hernández Portales dice:

  Hace falta poner en marcha proyectos concretos. Comenzar por proyectos piloto, que demuestren la eficacia antes de emprender macro-proyectos, difíciles de dotar económicamente y de aprobar. Escuchar a los empresarios y cooperativas que ya están haciendo cosas en este sentido. Los objetivos demasiado ambiciosos, se quedan, en eso, en objetivos y se necesitan resultados, ya.
  No nos perdamos en discusiones interminables sobre el cambio climático, cuando ya es una evidencia y ya hay muchos paises, apostando por las energías renovables, mientras nosotros nos dedicamos a hacer leyes y leyes, que luego nadie cumple. Hay que empezar a hacer cosas, que el tiempo de los grandes debates ya ha pasado.

  La ley del cambio climático ya está redactada. Sólo hay que dotarla presupuestariamente y aplicarla.

  • Gonzalo Calvo Pérez dice:

   Antonio, no hay que confundir el apoyo a las renovables, algo que estoy seguro compartimos, con la supesta necesidad de una ley sobre cambio climático. Más abajo explico los argumentos en que me baso para afirmar esto.

 2. Gonzalo Calvo Pérez dice:

  Esos datos de la figura 1 son falsos. Corresponden a la base de datos falseada al alza deliberadamente por el CRU (Climate Research Unit/Univ. East Anglia), en lo que constituyó hace unos años un escándalo internacional bien conocido. Hablamos de escándalo Climategate de 2009, en que unos hackers rusos publicaron los emails de los miembros del CRU en los cuales se lee cómo admiten haber realizado los trucos para, literalmente, “ocultar el declive” (hide the decline) de las temperaturas registrado desde 1997. Antes y después de este escándalo ya una buena parte de la comunidad científica, en la que me incluyo, ha pùesto el grito en el cielo para denunciar la evidente PROPAGANDA de estos organismos “científicos” que están queriendo hacer creer que hace más calor del que en realidad hace, hasta el punto de incluso estar ocultando el ENFRIAMIENTO de las temperaturas globales concordante con el cambio de ciclo solar. Otra de las evidentes falacias es la repetida hasta la saciedad afirmación sobre un supusto “consenso” entre los científicos acerca del supuesto calentamiento global antropogénico (antropogénico quiere decir causado por el ser humano). El término consenso significa acuerdo unánime. Por supuesto tal consenso es inexistente en la comunidad científica, tal y como atestigua sin ir más lejos un documental importante, como es “El gran timo del calentamiento global” (The great global warming swindle), en el cual una serie de científicos climáticos de primera línea internacional son entrevistados y denuncian abiertamente la propaganda del calentamiento global antropogénico. ¿Dçonde está pues el consenso que publicitaba un documental como “Una verdad incómoda”, de Al Gore, político que no sólo realiza un monólogo en el mismo, sino que además se basa, igual que visiblemente esta Conselleria y MEteoClim, en un sólo gráfico, el cual es además erróneo (en el caso de Al Gore se ´basó en la ya refutada gráfica del “Palo de Hockey”, de Mann, reconstrucción errónea de temperaturas y falta de rigor que no tuvo siquiera en cuenta el conocido episodio del óptimo climáticco medieval, ni tampoco el de la Pequeña Edad de Hielo? En fin, un cúmulo de despropósitos. El caso es que este escándalo ha continuado, recientemente con el sonado escándalo NASA; en el cual se ha descubierto la falsificación deliberada, de nuevo al alza, no ya esta vez de los datos de las estaciones meteorológicas, sino de los registros de satélite. Sobre uno y otro pueden encontrar cumplida información en castellano en la web mitosyfraudes.com. Obviamente los intereses económicos son clave en el fondo de este asunto, pues si bien Estados Unidos es el principal propagandista del absolutamente falaz calentamiento antropogénico, es igualmente el único país que nunca ha ratificado el protocolo de Kioto de pago por emisión de CO2. Podeos asimismo citar los escándalos de los (ex-)cabecillas de la calentología como son James Hansen y Rajendra Pachauri, ambos defenestrados de sus respectivos puestos directivos en sus respectivas instituciones (NASA e IPCC) tras conocerse los escándalos antes mencionados de corrupción científica. Pero lo más preocupante es que inclusoa escala local estamos viendo que, a pesar de mis repetidas advertencias a cerca de este fraude, están las autoridades siguiendo adeante con las malas prácticas, als cuales incluyen seguir basándose en los datos falseados así como en la censura sistemática de las voces como la mía que venimos pidiendo el micrófono en las reuniones. He llegado incusoo a ser gravemente insultado y amenazado físicamente por denuncair estos hechos, quedando probado que esta corriente de opinión que la propaganda ha creado ha abandonado la ciencia para convertirse en una religión, en una ortodoxia intolerante, el llamado “ecofascismo”, que no es ecología (ciencia) sino ecologismo (creencia).

 3. Gonzalo Calvo Pérez dice:

  Es clave asimismo conocer la AUSENCIA de probación empírica del argumento según el cual un paso de 350 a 400 partes por millón de CO2 pueda generar calentamiento, no ya catastrófico, sino siquiera medible alguno. Tengan ustedes en cuenta que hablamos, en términos porcentuales, de un paso de 0,035 a 0,04% de CO2. Es decir, una variación HOMEOPÁTICA.
  La CIENCIA, señoras y señores, es un razonamiento basado en los HECHOS COMPROBABLES, no en las afirmaciones sobre datos falseados. Es por ello que no se debe dar ni un céntimo de euro más a todas estas personas que tienen su modus vivendi montado en base a la PSEUDOCIENCIA del calentamiento global antropogénico.
  ¿Saben ustedes, por otro lado, cuántos millones de euros ha pagado YA en concepto de compra de derechos de emisión, unpaís como España? Habaríamos de más de 1000 millones de euros, los cuales, no lo duden, hemos pagado todos a través de las abultadas facturas de electricidad, y demás, que pagamos a esas mismas compañías que luego acogen en sus consejos de administración a expresidentes y demas políticos corruptos, y terminan reabriendo centrales nucleares como Garoña.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *