Ciutadania

Informació


El Govern de les Illes Balears ha obert un procés de participació pública per impulsar instruments que permetin aconseguir la neutralitat en carboni (emissions zero) en les properes dècades, en línia amb la política internacional.

El canvi climàtic afecta i afectarà a tots els sectors de la societat. I aquests sectors contribueixen també amb l'emissió de GEI. Per tant, el camí a recórrer s'ha de decidir entre tots els agents implicats, d'una manera justa, equitativa i consensuada amb la ciutadania i els agents socials i econòmics de les Illes Balears.

Per això, comencem el procés de participació pública amb una sèrie d'enquestes on recollir les primeres impressions sobre el canvi climàtic i la política pública a impulsar. Animi's a participar donant-nos la seva opinió!

L'enquesta que trobaràs a aquest apartat està destinat a la ciutadania en general. Qualsevol persona la pot utilitzar per fer aportacions a títol individual sigui en base a la pròpia opinió o coneixements específics. Recomanam no emplenar-la més d'un cop per persona, per facilitar la recollida de dades i opinions. L'enquesta planteja diferents qüestions lligades a una futura llei de canvi climàtic, així com un espai per incloure-hi noves propostes o aportacions. També es poden fer arribar propostes a l'adreça info@energia.caib.es. A més, es duran a terme quatre tallers ciutadans (un a cadascuna de les illes) als quals es podran debatre les diferents propostes.

Enquesta


Comencem el procés de participació pública amb una sèrie d'enquestes on recollir les primeres impressions sobre el canvi climàtic i la política pública a impulsar..

Anima't a participar donant-nos la teva opinió!

Agenda


Consulta totes les activitats i tallers per al procés de participació