El canvi climàtic a Balears

3
Això era i no era… una Llei de Canvi Climàtic
septiembre 15, 2016
Com podem integrar els objectius de la llei de canvi climàtic a les polítiques sectorials?
noviembre 21, 2016
12

En aquesta segona entrada, us volem continuar explicant les intervencions que es varen fer a la Jornada de Presentació del Procés de Participació per una Llei de Canvi Climàtic; per la qual cosa continuarem amb la segona part de la presentació del Sr. Joan Groizard, director general d’Energia i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears.

En aquest segon tram de la presentació, es varen posar sobre la taula els principals efectes del canvi climàtic envers els sistemes bàsics, corresponents a les nostres Illes:

El canvi climàtic a Balears: primeres lliçons de l’estudi de vulnerabilitat

Problemàtiques derivades del canvi climàtic:

El canvi climàtic es pot entendre com una variació de la distribució estadística dels patrons meteorològics i climàtics, durant un període perllongat de temps, derivats de fenòmens cíclics naturals maximitzats i accentuats per l’acció antròpica sobre el territori.

Tenint en compte això, si avaluam els efectes que se’ns estan presentant, com l’augment de temperatures, desgel, sequeres, augment de la freqüència de fenòmens meteorològics extrems…, podem observar una sèrie de dinàmiques insostenibles sobre els principals recursos i sectors de les nostres Illes:

11

Aigua

 • Menor disponibilitat, major infiltració salina als aqüífers per excés d’extracció i l’augment del nivell de la mar, i pitjor condició de les reserves d’aigua.
 • Danys a infraestructures hídriques (depuradores i clavegueram) durant esdeveniments extrems.
 • Major utilització de dessaladores amb cost elevat.
 • Inundació de zones costaneres, que afecta especialment les zones humides.
 • Possibles conflictes socials entre sectors usuaris d’aigua.

Energia

 • Impacte sobre les centrals tèrmiques, amb problemes de refredament i per tant menor rendiment, i majors pèrdues a les línies elèctriques. Conclusió: més consum de combustibles fòssils per generar la mateixa energia.
 • Potencials danys a centrals a zones costaneres, així com enllaços entre illes i amb la península.
 • Major consum d’energia (per exemple, dessalatge, refrigeració).
 • L’augment del risc d’incendis pot afectar les línies elèctriques i causar talls.

Biodiversitat i medi ambient

 • Desplaçaments i desaparició d’espècies, així com pèrdua d’hàbitats, especialment a zones costaneres.
 • Desequilibris entre espècies segons capacitat d’adaptació i, per tant, desequilibris en ecosistemes. Per exemple, proliferació d’espècies invasores.
 • Salinització de zones humides costaneres que afecten l’ecosistema.
 • Augment de risc d’incendis causa pèrdua d’hàbitats, augment de risc de desertització.

Sector agrari

 • Major evaporació i major necessitat de volum i freqüència de reg.
 • Canvi a l’estacionalitat i, per tant, dels cicles de cultiu, amb reduccions probables del rendiment agrari.
 • Pèrdues de cultiu (i de superfície cultivable) per intrusió d’aigua salina i esdeveniments extrems.
 • Efectes sobre les abelles i reducció de la pol·linització.

Salut

 • Major incidència de malalties respiratòries (augment de temperatures, així com de pols, fongs, bacteris i pol·len); augment de gravetat d’al·lèrgies i nombre de persones al·lèrgiques.
 • Augment de presència de vectors de transmissió d’infeccions (moscards i altres espècies invasores).
 • Possible contaminació i/o salinització d’aigua potable.
 • Augment de la mortalitat per onades de calor, especialment en sectors vulnerables (majors, infants i dependents).

Territori

 • Augment de risc d’incendi i perillositat per a nuclis poblacionals.
 • Danys a infraestructures portuàries i marítimes; pèrdua de territori i valor immobiliari de zones costaneres.
 • Deteriorament d’infraestructures i materials, així com risc de major erosió.
 • Inundacions de zones urbanitzades interiors.

Turisme

 • Augment de consum d’aigua i energia a l’activitat turística.
 • Proliferació d’algues i menor qualitat d’aigües de bany.
 • Erosió i retrocés de platges i zones costaneres; deteriorament dels recursos en primera línia i pèrdua d’atractiu turístic.
 • Reducció d’atractiu turístic per degradació del medi natural (alteració de biodiversitat i paisatge, processos de desertització…).
 • Reducció d’atractiu turístic per altres motius (talls de subministrament elèctric, risc d’incendis forestals, risc de malalties de tipus tropical…).
 • Tensió/conflicte per ús de recursos més escassos.

Com podem veure, tot i parlar d’una simple estimació dels possibles efectes derivats del canvi climàtic, és molt necessari construir una normativa que ens permeti reduir, des d’una perspectiva local, els impactes globals que comporta aquesta problemàtica.

Per aquest motiu, el Govern incentiva un procés de participació en el qual el conjunt d’actors representants de les nostres Illes pot aportar una visió distinta, però complementària, quant a l’actuació davant el canvi climàtic.

El Pla de Participació pretén garantir la participació activa dels ciutadans i establir mecanismes adequats per a l’accés a la informació i línies directes d’intervenció ciutadana, tals com:

 • Un sistema d’enquestes en línia
 • Tallers de debat ciutadans
 • Taules sectorials
 • Pàgina web on trobareu tota la informació necessària sobre el pla de participació
 • Seguiment continu des de les nostres xarxes socials: Facebook: Canvi Climàtic IB i des de Twitter: @TerritoriIB

2 Comments

 1. Gonzalo Calvo Pérez dice:

  En la página de Facebook “Canvi Climàtic IB” antes se podía comentar, pero tras haber escrito yo multitud de comentarios críticos razonados, con enlaces, etc.,, los habéis censurado y habéis eliminado además la posibilidad de comentar por parte de los ciudadanos. ¿Cómo casa esto con la ley, que imagino obliga a respetar el proceso de participación ciudadana? ¿Os dáis cuenta de que debería denunciaros ante al justicia? Reponed por tanto los comentarios censurados, reabrid la posibilidad de comentar y debatir por escrito, dad una explicación, unas excusas, y depurad responsabilidades por este caso flagrante de censura.

 2. Gonzalo Calvo Pérez dice:

  Denuncio igualmente que la empresa MeteoClim, en la cual la Consellería ha delegado visiblemente responsabilidad, ha CENSURADO la participación y el debate del “taller de debate ciudadano”, celebrado hace unos días en la estación intermodal de Palma.
  Como ciudadano afectado exijo dimisiones en la Conselleria así como el cese de la colaboración del Gobierno balear con la mencionada empresa.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *