Partits polítics

Informació


El Govern de les Illes Balears ha obert un procés de participació pública per impulsar instruments que permetin aconseguir la neutralitat en carboni (emissions zero) en les properes dècades, en línia amb la política internacional.

El canvi climàtic afecta i afectarà a tots els sectors de la societat. I aquests sectors contribueixen també amb l'emissió de GEI. Per tant, el camí a recórrer s'ha de decidir entre tots els agents implicats, d'una manera justa, equitativa i consensuada amb la ciutadania i els agents socials i econòmics de les Illes Balears.

Per això, comencem el procés de participació pública amb una sèrie d'enquestes on recollir les primeres impressions sobre el canvi climàtic i la política pública a impulsar. Animi's a participar donant-nos la seva opinió!

L'enquesta que trobaràs a aquest apartat està destinat a partits polítics independentment de l'àmbit (local, insular, autonòmic o supraautonòmic). L'enquesta planteja diferents qüestions lligades a una futura llei de canvi climàtic, així com un espai per incloure-hi noves propostes o aportacions. També es poden fer arribar propostes, així com sol·licitar reunions per tractar la futura llei de canvi climàtic, a l'adreça info@energia.caib.es. En qualsevol cas, el procés participatiu ja inclou una reunió de treball amb els partits polítics amb representació al Parlament de les Illes Balears i oberta a tots els partits polítics presents a l'àmbit territorial de Balears.

Enquesta


Comencem el procés de participació pública amb una sèrie d'enquestes on recollir les primeres impressions sobre el canvi climàtic i la política pública a impulsar..

Anima't a participar donant-nos la teva opinió!

Agenda


Consulta totes les activitats i tallers per al procés de participació